Kascommissie

Wij zijn Iris, Sylvia en Xenia en zullen dit jaar als kascommissie aan het werk gaan. Als kascommissie zijn wij een adviesorgaan van Emile. Hierdoor organiseren wij geen activiteiten en doen we in die zin niet direct iets voor de leden. Wat we wel doen is de inkomsten en uitgaven van Emile controleren. Ook kunnen we Ruby en de rest van het bestuur advies geven tijdens de ALV over bepaalde uitgaven. Indirect doen we dus wel wat voor de leden, want geldzaken van de vereniging staan als het ware aan de basis van de activiteiten, lezingen en andere dingen die Emile voor haar leden kan betekenen. Hopelijk komen we je dit jaar tegen bij activiteiten of bij de ALV in maart, want niet alleen onze mening doet ertoe als het om de financiën van Emile gaat, die van jou weegt net zo zwaar!