Adviescommissie

De adviescommissie is de commissie die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Dit jaar bestaat deze commissie uit Esther, Tirza, Vera, Xenia en Martine. Deze commissie wordt dit jaar vertegenwoordigd door oud bestuursleden, waardoor we goed inzicht hebben in zaken die spelen voor het huidige bestuur en waardoor we mee kunnen denken als er keuzes gemaakt moeten worden of wanneer het bestuur tegen een probleem aanloopt. We zijn er dus met name om het bestuur te ondersteunen, maar vinden het ook erg leuk actief te volgen waar Emile nu mee bezig is en in de komende jaren zal zijn!

AdviesCo